2019 şirketlerin genel kurulu

GENEL KURUL TOPLANTISI:

1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli )

2. Genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı)

3. Hazirun cetveli (Noter onaylı sureti veya aslı)

4. Genel kurulda yönetim kurulu seçimi ve/veya Anasözleşme değişikliği var ise ilgili bölümdeki evraklar

5. Genel kurul toplantısının çağrılı yapılması halinde çağrının ilan edildiği TTSG