NAYLON FATURADA GİZLİLİK SORUNU

Vergi Tekniği Raporlarının Gizliliği Sorunu Vergi inceleme sürecinin sonunda inceleme sonuçlarını içeren “vergi inceleme raporu” yazılır. Bu rapor dayanak alınarak kesilen vergi ve cezalar da bir “ceza ihbarnamesi” ile mükellefe tebliğ edilir. Bazı vergi inceleme raporları “vergi tekniği raporları”nda buluna…

2019 şirketlerin genel kurulu

GENEL KURUL TOPLANTISI: 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli ) 2. Genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı) 3. Hazirun cetveli (Noter onaylı sureti veya aslı) 4. Genel kurulda yönetim kurulu seçimi ve/veya Anasözleşme değişikliği var ise ilgili bölümdeki evraklar 5. Genel kurul toplantısının çağrılı yapılması halinde çağrının ilan edildiği TTSG